Als een dossier ontbreekt kan het zijn dat wij deze nog niet online beschikbaar hebben gemaakt. Dit kan zo zijn omdat wij de stukken nog niet hebben geupload omdat uw zaak nog niet voltooid is. 


Heeft u dringend inzage in uw stukken nodig? Maak dan een ticket aan en beschrijf duidelijk welke stukken u wilt inzien. U krijgt dan van ons de stukken per email toegestuurd.